Срещата на студентите бохемисти с представителите на чешкото правителство ще се проведе в четвъртък (17 май 2012) от 15:00 часа в 9 семинарна зала.