Уважаеми колеги,

на 8 май 2012 г. (вторник) от 10:30 часа в Заседателната зала на Ректората  Катедрата по славянска филология към Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ организира представянето на ИСТОРИЯ НА ЧЕХИЯ. Ще гостуват авторите проф. дин Ян Рихлик и доц. д-р Владимир Пенчев

Настоящият труд се базира преди всичко на сериозните чешки изследвания от ХХ век, и най-вече на „Голяма история на земите на Чешката корона“ (Velkédějinyzemíkorunyčeské). Позовава се също на недовършения „Преглед на чехословашката история“ от 60-те и 70-те години на ХХ век, както и на първите две части на „Чехословашко родинознание“ (Československávlastivěda). Използваната литература е посочена в приложение. При написването на историята на ХХ век авторът се позовава и на собствени архивни изследвания. Прегледът на културната история на чешките земи представлява самостоятелна част от книгата, дело на Владимир Пенчев.