Уважаеми колеги,

на Катедрата по славянска филология гостува доц. д-р Ирена Богочова от Остравския университет, която ще изнесе цикъл лекции, свързани с историята на чешкия език и с чешката диалектология.

Понеделник – 23.04.2012 г., 13:30 ч. (11. семинарна зала)

 

SITUACE SPISOVNÉ ČESTINY V KONTEXTU SOUČASNÉ ČESKE ANTINORMY (diskuse o spisovné čestině v teoretické rovině a výsledky výzkumu vnímání
spisovn
é čestiny českou laickou veřejností)

 

Сряда  – 25.04.2012 г., 16:30 ч. (7. семинарна зала)

 

HISTORICKE PŘÍČINY ČESKÉ JAZYKOVÉ ROZRŮZNĚNOSTI (stručný
historick
ý vývoj češtiny s upozorněním na rozdíly v dialektech)

SOUČASNÉ ČESKÉ TERITORIÁLNÍ DIALEKTY (přehled specifických rysů)