ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА „ОБЩА ЛИНГВИСТИКА И СТАРОБЪЛГАРИСТИКА”

ПОКАНА

ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА:

АТКУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА БАЛКАНИСТИКАТА И СЛАВИСТИКАТА

9–10 ноември 2012 г.

Велико Търново