Уважаеми колеги,
Чешкият културен център в София има възможност да организира изпит за получаване на сертификат за владеене на чешки езикщ, като изпитът ще се проведе от лицензиран преподавател от Карловия университет в Прага. Изпитът ще се проведе в почивни дни (събота, неделя) в началото на месец юни и цената му е 260 лева. За информация относно формата на изпита, примерните тестове за различните нива и образеца на сертификата можете да посетите следния сайт: http://ujop.cuni.cz/cce/index_cs.php#charakteristika
Записването за изпита е със срок до края на на месец април  (30.4.2012), като е необходимо да се посочи име и фамилия, телефон за връзка, e-mail, нивото, за което кандидатът се явява, и да се заплати първоначална вноска от таксата в размер на 100 лева.
За да се проведе изпитът, е необходимо да има записани минимум 10 кандидати.
За записване и за заплащане на таксата, молим да се обръщате на долупосочените телефон и e-mail.

С уважение: Силвия Дерибеева

Production Manager

Czech centre Sofia

ul. Rakovski 100

1000 Sofia

T: +359 2 81 55 432

F: +359 2 81 55 440

E: deribeeva@czech.cz

http://www.czechcentres.cz/sofia,

www.export.cz