Archive for October 25th, 2012

Лекции пред студенти бохемисти

Уважаеми колеги,

В рамките на Програма ЕРАЗЪМ ще ни гостуват д-р Андреа Худоускова и Марие Кестршанкова от Карловия университет, които ще изнесат следните лекции пред студентите бохемисти:

  •   29.10.2012 (понеделник) 9:00 – 10:15, 7. семинарна зала

Mgr. Andrea Hudousková Ph.D. Slovosled v češtině – přívlastky, příklonky, částice, aktuální členění

  •  31.10.2012 (сряда) 10:30 – 11:45, 7. семинарна зала

Mgr. Marie Kestřánková Slova plurália tantum v češtině, deklinace slov cizího původu a obtížná substantiva

Стипендии по програма CEEPUS

Уважаеми колеги, студенти и преподаватели на ПУ „П.Хилендарски”!

Сигурно сте вече запознати с програмата за академичен обмен ЕРАЗЪМ, която е финансирана от Европейския съюз. Оше от самото начало на програмата ЕРАЗЪМ Пловдивският университет се представя много добре наред с другите университети в страната.

Има и други възможности за академичен обмен на студенти и преподаватели и тя се нарича Програма ЦЕПУС (CEEPUS), която е разработена специално за нуждите на Централна  Европа и Балканите, тя се координира от Австрия посредством спогодби с просветните министерства на страните членки.

Подробна информация за възможностите за кандидатстване можете да откриете тук.