До 26.Х.2012 (края на работния ден) да приключи записването в по-горен курс на студенти, които съгласно правилата имат право да преминат. Записването става с платена такса. След тази дата незаписаните студенти ще бъдат отстранявани, ако не подадат заявление за прекъсване в срок от една седмица (до 5.ХІ.2012, края на работния ден).

Декан: доц. д-р Живко Иванов