Уважаеми колеги,

В рамките на Програма ЕРАЗЪМ ще ни гостуват д-р Андреа Худоускова и Марие Кестршанкова от Карловия университет, които ще изнесат следните лекции пред студентите бохемисти:

  •   29.10.2012 (понеделник) 9:00 – 10:15, 7. семинарна зала

Mgr. Andrea Hudousková Ph.D. Slovosled v češtině – přívlastky, příklonky, částice, aktuální členění

  •  31.10.2012 (сряда) 10:30 – 11:45, 7. семинарна зала

Mgr. Marie Kestřánková Slova plurália tantum v češtině, deklinace slov cizího původu a obtížná substantiva