Уважаеми колеги, студенти и преподаватели на ПУ „П.Хилендарски”!

Сигурно сте вече запознати с програмата за академичен обмен ЕРАЗЪМ, която е финансирана от Европейския съюз. Оше от самото начало на програмата ЕРАЗЪМ Пловдивският университет се представя много добре наред с другите университети в страната.

Има и други възможности за академичен обмен на студенти и преподаватели и тя се нарича Програма ЦЕПУС (CEEPUS), която е разработена специално за нуждите на Централна  Европа и Балканите, тя се координира от Австрия посредством спогодби с просветните министерства на страните членки.

Подробна информация за възможностите за кандидатстване можете да откриете тук.