За часовете за консултации с преподавателите от Катедрата по славянска филология можете да информирате в рубриката Учене.