Уважаеми студенти,

Катедрата по славянска филология обявява конкурс за превод на художествен текст. Предложени са текстове (един прозаичен текст и две стихотворения) на чешки, сръбски и полски език. Студентите имат право сами да изберат дали ще превеждат поезия, или проза, или и двете. Регламентът на конкурса допуска следните варианти:

1) превод на проза (предложения прозаичен текст от съответния език);

2) превод на поезия (предложените стихотворения от съответния език);

3) превод на поезия и проза (съобразно регламента за превод на поезия и превод на проза по-горе).

Преводите трябва да бъдат изпратени най-късно до 10 май 2014 г.на адрес: slavfil@uni-plovdiv.bg и предадени в разпечатан на хартия вариант на преподавателите по съответния език или литература от катедрата.

Чешки език: проза/ поезия
CZ proza CZ proza1
Полски език: прозапоезия
Сръбски език: проза/ поезия
ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!