Полският институт в София

кани на

Лекция на проф. Станислав Вьех

„Ролята на ген. Йосиф Гурко – героят от боевете при Шипка в руско-турската война и на поста варшавски генерал-губернатор” (с превод)

20 март 2014 г., четвъртък, 18.00 ч.

Полски институт, ул. „Веслец“ 12, вход свободен

Военната и административна кариера на фелдмаршал Йосиф Гурко (1828-1901), герой от войната за освобождение на България (1877-1878) и по-късно варшавски генерал-губернатор (1883-1894) са били оценявани от различни перспективи. Все пак най-важните моменти са участието му в руско-турската война и дейността му в Кралство Полша. Очертаващите се на този фон разлики са един чудесен пример за дихотомното отношение на националните историографии (полска, българска, руска) към ролята на индивида, която с помощта на система от оценки и изграждане на имидж според някои е незабравима и достойна за възхвала, а според други трябва да бъде порицана и обречена на забрава.

Проф. Станислав Вьех – историк, професор по хуманитарни науки. Преподавател в университета „Ян Кохановски“ в Келце. Специалист по социална и политическа история на Кралство Полша и Русия през XIX век. Изследванията му включват обществени структури, религиозни и етнически малцинства в полските земи, религии на полските земи по време на робство, царски властови апарат в Русия и Кралство Полша, история на жандармерията и история на свентокшиския регион през XIX век.