Archive for February 20th, 2011

Чешко-български речник на некнижовната лексика

Приключи работата по чешко-българския речник на некнижовната лексика (над 4100 думи)  и той вече е качен в интернет. Ръководител на екипа е доц. Янко Бъчваров, а самият речник може да се види на следните адреси:

Предговор към речника

Чешко-български речник на некнижовната лексика

Чешко-български речник на некнижовната лексика (pdf)

Покана за международна научна конференция в Сегед, Унгария

Институтът по славянски филологии при Сегедския университет със съдействието на Българското самоуправление – гр. Сегед и дружество “Приятели на България” – гр. Сегед организира

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

НА ТЕМА

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В ЕВРОПЕЙСКОТО КУЛТУРНО ПРОСТРАНСТВО: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Работни са всички славянски езици, английски и немски.

Конференцията ще се проведе на 26 –27 май 2011 г. в Института за славянски филологии при Сегедския университет.

Подробности за конференцията можете да видите тук.

Заявка за конференцията