Приключи работата по чешко-българския речник на некнижовната лексика (над 4100 думи)  и той вече е качен в интернет. Ръководител на екипа е доц. Янко Бъчваров, а самият речник може да се види на следните адреси:

Предговор към речника

Чешко-български речник на некнижовната лексика

Чешко-български речник на некнижовната лексика (pdf)