Седмото издание на СЦЕНА – ПАЛИТРА – СЛОВО стартира.

20 февруари – 2 март 2011 г.