Изискванията за оформяне на текстове за публикаци в издания на Филологическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” могат да се видят тук.