Уважаеми колеги,

на Катедрата по славянска филология ще гостува доц. д-р Хана Бочкова от Философския факултет на Масариковия университет в Бърно, Чехия, която ще изнесе следните лекции:

24 април 2014 г., 12. семинарна зала, Ректорат

13:30 – 14:45

České cestopisy doby  renesančního humanismu

25 април 2014 г., зала “Компас”, Ректорат

12:15 – 13:30

Nábožensky vzdělávací tvorba doby baroka