С К Р Ъ Б Н А   В Е С Т
На 4.04.2014 г. академичната общност се раздели с
ДОЦ. ЯНКО БЪЧВАРОВ (род. 13.12.1942)

JB

В историческия фундамент на всяка университетска дисциплина са вградени имена, без които трудно бихме си представили академичното битие на нацията.  Това са имена, които често пъти се предхождат от поредица научни степени и звания. Има обаче и други, за които името казва всичко. Доц. Янко Бъчваров – корифеят на българската бохемистика, бе Учителят на десетки поколения филолози бохемисти в Софийския университет, в Пловдивския университет, в Бургаския свободен университет. Той даваше не само знания, но формираше личности: изпълваше със своя озарен дух университеските аудитории, но – което е още по-важно – отваряше посоки отвъд рамката на конкретния учебен предмет, за да изгради у младите хора отговорно отношение към учебния процес, интерес към непознатото и чуждото, да вдъхнови тяхната творческа мисъл, да им внуши вяра в моралните ценности.

Доц. Янко Бъчваров започна да преподава в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ през 1978 г., когато беше открита специалността Славянска филология с профил чешки език. С неговото име се свързва както създаването, така и утвърждаването на една от приоритетните филологически области в нашия университет. В продължение на повече от двадесет години доц. Бъчваров беше и за студентите, и за своите колеги от Пловдивския университет авторитетен специалист с широки филологически познания, въплъщение на духовен  аристократизъм и достоен пример за академична етика.

Ректорското, факултетското и катедреното ръководство, всички преподаватели филолози, бившите и настоящите студенти бохемисти изразяват своята дълбока скръб от непрежалимата загуба.

Поклон пред светлата му памет!

Погребението ще се състои на 7.04. т.г. (понеделник) от 13:00 ч. на Централните гробища – София.

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Филологически факултет

Катедра по славянска филология