Нека никога да не забравяме, че Господ ни е създал човеци и винаги да носим човещината в себе си!
 2525