РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – 2013-2014
Първи семестър

30.IХ.2013 – 18.І.2014

Седмично разписание на аудиторната заетост за специалностите от редовно обучение

СЛЕДЕТЕ ЗА КОРЕКЦИИ!

При установяване на неточности в разписанието пишете на адрес ff@uni-plovdiv.bg

Славянска филология – (полски, сръбски и хърватски, чешки език)

Местоположение на аудитории, семинарни зали и учебни кабинети – тук.


Академичен календар 2013-2014 – тук.


Маршрути на градския транспорт в Пловдив – тук и тук.