Кръгла маса с международно участие на тема:

 

СЛАВИСТИКАТА В БЪЛГАРИЯ И ПО СВЕТА

 

Уважаеми колеги,

Имаме честта и удоволствието да Ви поканим да участвате в кръглата маса, организирана от Катедрата по славянска филология в рамките на традиционните Паисиеви четения, които ще се проведат на 10, 11 и 12 октомври 2013 г. Организаторите на кръглата маса се надяват да проявите интерес към следната проблематика и да се включите в работата на форума.

Кръглата маса ще се придържа към следните тематични области:

  • Методика на преподаването на славянски език като чужд в славянски и неславянски контекст;
  • Методика на преподаването на славянски литератури в славянски и неславянски контекст;
  • Езикова политика и политика в образованието с оглед славянските езици в славянски и неславянски контекст;
  • Съвременната ситуация на славистиката като университетска специалност в България и по света.

Очакваме да заявите темите на докладите cи, придружени от кратко резюме на български език или друг славянски език (в рамките на 5 реда), до 10 септември 2013 год. на адрес: е-mail: slavistika2013@abv.bg

Работни са всички славянски езици.

 Текст на поканата

Заявка за участие

.                                                                     от Катедрата по славянска филология