Уважаеми колеги,

държавният изпит по славянски език (чешки, полски, сръбски и хърватски) ще се проведе на 16 юли 2013 г. (вторник)

Начало на изпита: 08:30 часа

Зала: 8. аудитория

Молим студентите, да са заели местата си в 8:30 часа в аудиторията, за да бъдат изтеглени навреме вариантите за изпита.

Условия за провеждане и критерии за оценка на държавния изпит по практически чужд език.