Резултатите от изпита по Увод в социолингвистиката могат да бъдат изтеглени тук.

Оценките са на студентите от специалностите СФ, АФ, БЕНЕ, БЕАЕ, БЕТЕ, БЕИ и БФ, които са предали своите курсови проекти до 24 юни 2013 г.