Резултати от 01.07.2013 г.:

фак. № 0903011060 – добър – 4,00

фак. № 0903101017 – отличен 6,00

фак. № 0903833015 – мн. добър 5,00

фак. № 0903101010 – мн. добър 5,00

фак. № 0903833014 – мн. добър 5,00

фак. № 0903011052 – добър 4,00