Всички студенти, които са се дипломирали през месец юли, трябва да се явят за подпис на дипломите при съответния инспектор по специалност
между 1 октомври (понеделник) и 19 октомври (петък) 2012 г.

За дипломата е необходима и снимка.

За специалностите: Българска филология – задочно обучение, Български език и английски език, Балканистика и Английски език и методика – при инспектор Петя Чавдарова.

За специалностите: Българска филология – редовно обучение, Славянска филология, Български език и немски език, Медиазнание и Актуална българистика – при инспектор Весела Говедарова.

За специалностите: Български език и руски език- редовно и задочно, Български език и история – редовно и задочно, Български език и испански език – редовно, Български език и турски език – редовно, Приложна лингвистика /западен език с турски език/ – редовно, Руска филология – редовно и задочно – при инспектор Галя Куманова.