Разпределение по зали и специалности за писмен изпит на 27 септември 2012 и защити на дипломни работи на 28 септември 2012