Държавният изпит по славянски език (чешки, полски, сръбски и хърватски) ще се проведе на 24 септември 2012 г. (понеделник)
в 10. семинарна зала.
Начало на изпита: 08:30 ч.