РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – 2012-2013
Първи семестър

1.Х.2012 – 20.І.2013

Седмично разписание на аудиторната заетост за специалностите от редовно обучение

СЛЕДЕТЕ ЗА КОРЕКЦИИ!

При установяване на неточности в разписанието пишете на адрес: ff@uni-plovdiv.bg

Славянска филология – (чешки, полски, сръбски и  хърватски език)
Правила за учебния процес