Archive for category УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ

Промени в разписанието на първи курс

Актуалното разписание за Славянска филология, първи курс, можете да видите тук

Учебно разписание за втория семестър на 2013/2014 г.

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – 2013-2014
Втори семестър

17.II.2014 – 01.VІ.2014

Седмично разписание на аудиторната заетост за специалностите от редовно обучение.

СЛЕДЕТЕ ЗА КОРЕКЦИИ!

При установяване на неточности в разписанието пишете на адрес ff@uni-plovdiv.bg

Образователно-квалификационна степен “Магистър”

Славянска филология – (полски, сръбски и хърватски, чешки език)

Разписание, редовно обучение – 2013-2014, І семестър

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – 2013-2014
Първи семестър

30.IХ.2013 – 18.І.2014

Седмично разписание на аудиторната заетост за специалностите от редовно обучение

СЛЕДЕТЕ ЗА КОРЕКЦИИ!

При установяване на неточности в разписанието пишете на адрес ff@uni-plovdiv.bg

Славянска филология – (полски, сръбски и хърватски, чешки език)

Местоположение на аудитории, семинарни зали и учебни кабинети – тук.


Академичен календар 2013-2014 – тук.


Маршрути на градския транспорт в Пловдив – тук и тук.

Разписание – 2012-2013, ІІ семестър

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – 2012-2013
Втори семестър

18.ІІ.2013 – 02.VI.2013

Седмично разписание на аудиторната заетост за специалност СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ

СЛЕДЕТЕ ЗА КОРЕКЦИИ!

При установяване на неточности в разписанието пишете на адрес ff@uni-plovdiv.bg

Славянска филология – (полски, чешки, сръбски и хърватски език)

Разписание, редовно обучение – 2012-2013 (първи семестър)

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – 2012-2013
Първи семестър

1.Х.2012 – 20.І.2013

Седмично разписание на аудиторната заетост за специалностите от редовно обучение

СЛЕДЕТЕ ЗА КОРЕКЦИИ!

При установяване на неточности в разписанието пишете на адрес: ff@uni-plovdiv.bg

Славянска филология – (чешки, полски, сръбски и  хърватски език)
Правила за учебния процес

Учебно разписание за втори семестър на 2011-2012 година

Учебно разписание за специалност “Славянска филология” за ІІ семестър на учебната 2011 – 2012 година.

Седмично разписание за специалност Славянска филология, 2011/12

Учебно разписание за първи семестър на учебната 2011/2012 год.

Учебното разписание за II семестър

Седмично разписание на аудиторната заетост за специалност Славянска филология можете да намерите тук.

Учебно разписание за І. семестър на 2010/2011

Учебното разписание можете да разгледате тук.

Учебното разписание за ІІ. семестър на 2009/10 г.

Учебното разписание за специалност СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ за ІІ-ри семестър на 2009/10 г. можете да разгледате тук.