Учебно разписание за специалност “Славянска филология” за ІІ семестър на учебната 2011 – 2012 година.