Учебното разписание за специалност СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ за ІІ-ри семестър на 2009/10 г. можете да разгледате тук.