На вниманието на студентите от специалност “Славянска филология”!

Славянската библиотека в 7 семинарна зала ще работи до Коледа по следния график:

1 12.11 събота 14.00 – 18.00 Елисавета Ненчева
2 16.11 сряда 15.00 – 18.00 Мина Столяр
3 19.11 събота 14.00 – 18.00 Светла Джерманович
4 26.11 събота 14.00 – 18.00 Елисавета Ненчева
5 30.11 сряда 15:00 – 18:00 Илиана Новак
6 03.12 събота 14:00 – 18:00 Илиана Новак
7 10.12 събота 14:00 – 18:00 Светла Джерманович
8 14.12 сряда 15:00 – 18:00 Петя Клинкова
9 17.12 събота 14.00 – 18.00 Петя Клинкова