Archive for July 29th, 2011

Нови правила в правописа от септември

Институтът по български език на БАН, който е упълномощен от държавата да следи и контролира развитието на родната реч, въвежда нови правила от септември. 

От 1 септември т. г. влизат в сила нови правила за правописа в българския език, съобщава днес в. “Труд”. Промените, които се въвеждат от езиковедите от Института по български език на БАН, са различни – от опростяване на стари правила до въвеждане на още по-сложни. Институтът е упълномощен от държавата да следи и контролира развитието на родната реч. Промените са описани в увода на новото издание на правописния речник. Уводът ще бъде публикуван сега, а самият речник – през 2012 г. Предишното издание на академичния “Нов правописен речник на българския език” е от 2002 г. (Издателство “Хейзъл”). В него бяха въведени някои нови правила за изписване на нови думи, които и до ден днешен почти никой от авторите и редакторите, особено в медиите, не спазва. Например, как се пишат думи като диджей, есемес, пиар, дивиди… Ето как описват и обясняват пред “Труд” новите неща проф. Владко Мурдаров, ръководител на Секцията по съвременен български език, и Милен Томов от института: В официалната кореспонденция учтивото обръщение “вие” ще се пише само с главно “В”, когато се отнася и до едно лице, и до много. Ако се пише до началника на дадена институция, вече ще е “Пиша Ви, г-н Х”. И ако се пише до цяла група хора: “…Вие, уважаеми колеги…” Досега “вие” към много лица беше с малка буква.
– Въвежда се цяла нова глава за малките букви. Тук е другата голяма промяна при изписването на институциите в различни видове изречения.
Например Съюзът на филмовите дейци ще се пише, както и досега с главно “С” и останалите букви малки. Във всяко следващо изречение “Съюз” обаче също трябва да е с главно “С”.
Друг пример – Българска академия на науките, спомената веднъж в текста, в следващите изречения тя вече е Академията.
По този начин ще се изписват имената на министерства например, когато не са съществителни нарицателни. Например: Министерството на вътрешните работи съобщава… В следващото изречение се пише Министерство.
Ако обаче служител на МВР напише “Отидох до министерството”, то вече се възприема като място, сграда и “м” е малко. Това правило не е ново, а е старо, винаги е било такова, но го припомняме, защото има много грешки в тази посока.
Реално обаче старото-ново правило ще усложни писането и ще предизвика доста грешки, тъй като от години този тип думи се пишат с малки букви.
– Изрично се уточнява писането на големи и малки букви в абревиатури, които са имена на институции като БНБ и БНТ.
При пълното им изписване само първата дума в тях ще е с главна буква, а всички останали – с малки. Това важи и за всички подобни наименования. Причината – езиковедите се опитват да защитят речта от агресията на чуждата реч. В нея, а и не само, има правило – всичко с главни букви. В резултат у нас се появило и изписване на месеците с главни букви.
– Вече има правила за текстовете на снимки, таблици, графики и диаграми. Изискването е текстът да е горе, долу, в центъра и вляво. Но не и вдясно. Причината – наложена практика. Текстовете в тях ще изглеждат като малки заглавия – започват с главна буква, но без точка.
– Опростени са максимално правилата за запетайките. Не е променено по същество къде се поставят, но са изчистени обяснителните текстове, които сега са разбираеми само за специалистите.
– Препоръчва се писането само с малки букви на вече наложени съчетания като питагорова теорема, рентгенов апарат, брайлова азбука и т. н.
– Въвежда се нова норма за писането на думи като е-правителство, е-търговия, м-пазар (мобилен пазар) и т. н.

Източник: www.vesti.bg

Програмата на Чешкия център за месец август

Изобразително изкуство/ Изложби

„Ехото на Орфей” на Павел Пиекар в Нова Загора

12. 8. 2011 – 9. 9. 2011

През месец август линогравюрите на Павел Пиекар ще бъдат изложени в град Нова Загора.

Повече на: ČC Sofie

Нагоре

Изкуството в комикса, комичността в изкуството

15. 6. 2011 – 16. 9. 2011
Rakovski 100, 1000 Sofia

Изложбата представя дванайсет автора/ авторски тандеми, занимаващи се с комикси или изобразително творчество. След 2000 г. комиксът е феномен за Чешката република – от етикирано нискокачествено четиво се превръща в пълноценна художествена категория, от която се съветват не само медиите, но и читателската общественост. Излизат нови списания, посветени изцяло на това изкуство, реализират се фестивали, раздават се награди.

Повече на: ČC Sofie

Нагоре

Наука / Образование

Препоръчваме: Среща с проф. Ян Рихлик в Габрово

1. 8. 2011

Представяне на българското издание „История на Чехия” с автори проф. Ян Рихлик от Философския факултет на Карловия университет в Прага и доц. Владимир Пенчев от Института по етнология и фолклористика към БАН.

Повече на: ČC Sofie

Нагоре

Музика

Ондржей Щверачек квартет на фестивала в Ниш (Сърбия)

14. 8. 2011

След концерта на джаз фестивала в Банско групата на Ондржей Щверачек ще вземе участие в Международния джаз фестивал „Нишвил 2011” в Ниш (Сърбия).

Повече на: ČC Sofie

Нагоре

Джаз фестивал Банско – Ондржей Щверачек квартет

10. 8. 2011

Международният джаз фестивал в Банско е най-големият летен музикален форум в България. Огромната популярност, която фестивалът спечели сред специалисти и почитатели по цял свят, го превърна в едно от най-значимите международни културни събития на Балканите. От основаването си през 1998г. Банско джаз фест се провежда винаги от 8 до 13 август.

Повече на: ČC Sofie