Държавният изпит по славянски език (чешки, полски, сръбски и хърватски) ще се проведе на 27 юни 2011 г. в 10 аудитория. Начало на изпита: 08.30 часа.