На 17 юни 2011 г. в МОМН беше подписано Споразумение между Министерството на образованието, младежта и науката на Република България и Министерството на образованието, младежта и физическото възпитание на Чешката република за сътрудничество в областта на образованието и науката през периода 2011-2014 г. Подробна информация можете да прочетете тук.