Archive for October 11th, 2013

Гостува Дарина Ивановова от Карловия университет

Уважаеми колеги,

на 14 октомври 2013 г. (понеделник) на Катедрата по славянска филология ще гостува Дарина Ивановова – дългогодишен преподавател по чешки език за чужденци в Карловия университет в Прага.

12:00 – 13:15, 7. семинарна зала
Český film (historie a současnost)
13:30 – 14:45, 7. семинарна зала
Historie a současnost české architektury

Проф. Лешек Колаковски в Пловдивския университет

Философско-историческият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ съвместно с издателство „СОНМ“   представят българското издание на книгата „Moите правилни възгледи за всичко” на проф. Лешек Колаковски. Книгата ще представи преводачката проф. д-р Правда Спасова от Института за изследване на обществата и знанието – БАН.
Предвидена е и прожекция на документалния филм „Професорът. За Лешек Колаковски” (2005,’57) на режисьорката Мария Змарз-Кочанович.
Кога: 14 октомври (понеделник) от 14:00 часа
Къде: зала “Компас” в Ректората

40x60_Kolakowski_Plovdiv