Уважаеми колеги,

на 14 октомври 2013 г. (понеделник) на Катедрата по славянска филология ще гостува Дарина Ивановова – дългогодишен преподавател по чешки език за чужденци в Карловия университет в Прага.

12:00 – 13:15, 7. семинарна зала
Český film (historie a současnost)
13:30 – 14:45, 7. семинарна зала
Historie a současnost české architektury