Чешкият център в София в сътрудничество
със Софийския университет “Св. Климент охридски”,
с Пловдивския университет “Паисий Хилендарски и с Югозападния университет “Неофит Рилски”
обявява конкурс за млади преводачи (1 ноември 2012 – 1 март 2013) на името на изтъкнатия преводач Григор Ленков:
“По стъпките на Григор Ленков”

Правила на конкурса

Списък с книгите

Анотация на книгите

ВАЖНО! Книгите, които са определени за Пловдив, се намират в кабинет 343. Желаещите да се запознаят с тях, могат да го направят всеки четвъртък между 13:00 и 15:00 ч.

Допълнителни мероприятия:

Конкурс за едноминутна пиеса

Есенно равноденствие