Уважаеми колеги,
на 15 ноември 2012 г. от 13.00 часа в Заседателна зала на Ректората ще се състои представянето на книгата на д-р Магдалина Митрева “Комуникативната компетентност на полскоезичните българи в глотодидактичен аспект”