Държавният изпит по славянски език (чешки, полски, сръбски и хърватски) за специалността “Славянска филология” ще се проведе на 16 юли 2012 г. в 10. аудитория.
Начало: 08:30 ч.