Уважаеми колеги,

От името на редакционната колегия на електронното списание Littera et Lingua на Факултета по славянски филологии, СУ “Св. Кл. Охридски” и специално от името на доц. д-р Петя Осенова (petya@bultreebank.org) и мое име (като отговарящи за броя) имам удоволствието да поканя Вас и членовете на Вашите катедри за участие със статии в есенния брой на списанието.

Приложено Ви изпращам:
официалната покана за участие, където ще намерите информация за темата на
броя и сроковете
изискванията към авторите за оформяне на текстовете.

Ще се радваме да бъдете наши автори!
Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да ни пишете!

Пожелаваме Ви слънчево и спокойно лято,

Петя Осенова и Андрей Бояджиев

София
Андрей Бояджиев
Катедра по кирилометодиевистика
Факултет по славянски филологии
Софийски университет “Св. Климент Охридски”
бул. Цар Освободител 15
София 1504
Ел. поща: aboy@uni-sofia.bg, aboy@slav.uni-sofia.bg