Екип на проекта: доц. Янко Бъчваров, доц. Маргарита Младенова и студентките Мария Гарова, Росица Петрова, Яна Върбанова, Вяра Недялкова, Юлия ел Хаким

Речникът е резултат от работата по проект на Факултета по славянски филологии на СУ “Св. Климент Охридски”. Изследването на диглосията като уникална специфична черта на съвременния чешки език е дългосрочна задача на бохемистиката изобщо, която не е намерила окончателното си решение.

appleВ проучването е извършена и допълнителна изследователска работа за окончателното съставяне и допълване на чешкия словник, а българските съответствия са търсени извън неутралната българска лексика – в рамките на жаргонните, разговорни и отчасти диалектни думи, доколкото те могат да бъдат неутрални в географско отношение, т.е. доколкото са проникнали в общонародния узус на съвременния български разговорен език. Освен това в края на речниковите статии се посочват и неутрални български еквиваленти, които на монитора се различават по цвят от същинските некнижовни еквиваленти.

Полученият в резултат на изследването електронен двуезичен чешко-български речник на некнижовната лексика за първи път представя този до скоро почти игнориран пласт от чешкото словно богатство с неговите български съответствия.

Речникът може да бъде намерен тук: Кратък чешко-български речник на некнижовната лексика