ПОКАНА

За участие в научна конференция на тема

„Случаят Йосиф Бродски между литературата и политическото”

Организатори:

Институт за литература при Българската академия на науките

Катедра Руска литература, СУ „Св. Климент Охридски”

Списание Факел

Уважаеми, колеги и приятели!

Тази година се навършват 70 години от рождението на руския поет и есеист, носител на нобелова награда за литература Йосиф Бродски. Значението на този автор както в литературен, така и в широк обществено-политически план е голямо. В неговата биография и творчество се пресичат и оттласкват както общочовешки, така и локални проблеми; критиката на ценностите и независимостта на изкуството се преплитат и се обособяват.

В тази връзка най-учтиво ви каним да вземете участие в събитието, което ще се проведе на 10 декември 2010 г., в новата заседателна зала на Св. Климент Охридски. Конференцията се изправя пред предизвикателството да представи и коментира различните прояви на фигурата Бродски, да се спре върху различните аспекти, влияния и контексти, с които Йосиф Бродски е свързан. Тя си поставя за цел да събере на едно място изследователи, преводачи, издатели и критици – познавачи и любители на творчеството на руския автор, като всеки един от тях сподели през ъгъла на своята професия и занимания своите мисли и наблюдения върху творчеството на руския автор.

Смятаме, че тази годишнина трябва да намери своя достоен отзвук в българското академично и културно пространство.

Заявка за участие с доклад или устно изказване (до 15 минути) в конференцията може да направите до 30 ноември 2010. Заявката включва: име, месторабота, тема и кратко резюме на доклада (до 150 думи).

Лице за контакти: д-р Галина Георгиева, литературен сътрудник, Институт за литература при БАН. Е-mail: georgieva777@yahoo.com; тел.: 0889-44-96-97.

София,

17. 09.2010