Списание Acta Linguistica (издател – Eurasia Academic Publisher) се подготвя от международна редколегия, в която освен колеги от Германия влизат и трима преподаватели от катедрата по руски език (СУ) – доц. Анна Липовска, доц. Валери Занглигер и доц. Алла Градинарова.
Можете подробно да се запознаете със списанието тук.