Курсът по беларуски език ще се провежда всяка първа седмица в четвъртък от 12:00 часа в 3 езиков кабинет. Начало на курса – 18 март 2010 г.