Уважаеми колеги,

 Катедрата по славянско езикознание и Катедрата по славянски литератури към Софийския университет „Св. Климент Охридски” имат удоволствието да Ви поканят за участие в

Дванадесетите международни славистични четения (9 – 10 май 2014 г.).

Четенията са на тема:

Движение и пространствов славянските езици, литератури и култури

Докладите могат да бъдат ориентирани към следните секции:

–         Пространства, идентичности, (е)миграции

–         Статика и динамика, отворени и затворени пространства

–         Картография на езиковото/литературното/културното пространство

–         Съзнанието за движение и пространство в устната и писмената словесност

–         Движението и пространството във връзка със славянските езици

Докладите са с времетраене до 20 минути. Работни езици на конференцията са всички славянски езици и английски език.
Такса правоучастие – 50 лв. (25 €). Не включва пътни разходи и настаняване.

Очакваме да изпратите темите на докладите, придружени от кратка анотация (до 10 реда),  до 1 февруари 2014 г. на e-mail:  slav2014@abv.bg

Заявка за участие

Потвърждение ще получите до 15 февруари 2014 г.

Дванадесетите славистични четения ще се проведат в залите на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Катедра по   славянско езикознание                                                Катедра по  славянски литератури