Учебно разписание за първи семестър на учебната 2011/2012 год.