За поредна година Пловдивският университет получи национално признание, което се доказа чрез представянето на наши студенти в конкурса за авторитетния приз „Студент на годината 2010”. В конкурса, който се организира от Министерството на образованието, младежта и науката, Националното представителство на студентските съвети и Столична община, взеха участие студенти от 32 български висши училища. Призовете бяха връчени в девет категории според професионалното направление, в което има номинирани студенти. Носител на званието „Студент на годината” в областта на хуманитарните науки е Енчо Тилев, а за цялостен принос към развитието на Националното представителство на студентските съвети и сътрудничество към НПСС е наградена Зорница Танева, студентка в пети курс на магистърската програма „Славянска филология” с профил сръбски език. Зорница Танева благодари от сцената на всички колеги, с които е работила през годините, и заяви, че тази награда е и за всички онези, с чиято подкрепа са успели да направят дейността на НПСС така популярна в чужбина.