Уважаеми колеги,

на 29 април (четвъртък) 2010 г. ще гостува проф. Михаела Солейман пур Хашеми от Масариковия университет, Бърно, Чехия, която ще изнесе лекция от 10,30 ч. в Заседателната зала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ на тема:

Nové příspěvky k české barokní literatuře