Уважаеми колеги, програмата на славянското кино за първи семестър може да  се разгледа тук.